sodni prevodi
Nasveti in posel Matej  

Hitro in kakovostno opravljeni sodni prevodi

Ste se odločili za spremembo kariere in boste poskusili svojo srečo v tujini? Če se prijavljate na delovno mesto v tujini, potem morate že v prijavnem postopku priložiti številna dokazila, kot je na primer dokazilo o pridobljeni izobrazbi ali morda potrdilo o nekaznovanosti. V tem primeru potrebujete ustrezno usposobljenega strokovnjaka, ki bo vaš dokument natančno prevedel in ga overil.

Samo takšni sodni prevodi veljajo za ustrezno prevedene in jih sprejme vsaka institucija. Če imate podjetje, ki se v tujini prijavlja na razpis, potem bodo potrebni uradni prevodi vaših bilanc in poslovnih izidov. Tudi v primeru, da ste sredi sodnega postopka v tujini, morate na sodišču predložiti dokumente, ki so prevedeni v njihov jeziku.

Kdaj so potrebni sodni prevodi?

Že vse od leta 2007, ko je Slovenija postala članica Evropske unije, sta vse večja potreba in pomen vloge, ki jo imajo sodni prevodi. Pri številnih prijavnih in sodnih postopkih je namreč urejena dokumentacija ključnega pomena. Takšni prevodi namreč zagotavljajo večjo verodostojnost prevedenega besedila, ki je potem tudi pravno formalno veljavno v tujini.

sodni prevodi

Tako jih boste potrebovali pri urejanju državljanstva ali delovnega dovoljenja, ravno tako, če potrebujete potrdilo o samskem stanu, nekaznovanosti, rojstni ali poročni list ter v primeru patentiranja izumov oziroma novitet ter druga različna potrdila ter pooblastila.

V čem se sodni prevodi razlikujejo od navadnih?

V primeru navadnih prevodov, ki jih opravijo za to ustrezno kvalificirani prevajalci, ne potrebujete sodne overitve, medtem ko so uradni prevodi prevedeni s strani sodnih tolmačev, ki opravijo prevajanje različnih pogodb, v primeru tožb na sodiščih ter tudi pri različnih prošnjah in ponudbah.

sodni prevodi

Od navadnih prevodov se razlikujejo predvsem v tem, da vsebujejo pravno terminologijo, saj so takšne vrste dokumentov in dokazil najpogosteje uporabljene v sodnih postopkih in drugih podobnih pravnih zadevah. Najpomembnejša razlika je seveda ta, da sodni prevodi veljajo za pravno formalno veljavne in so sprejeti s strani vseh institucij. Poleg tega končna oblika takšnega prevoda poleg prevedenega besedila vsebuje še izvirnik, žig in izjavo sodnega tolmača, vse skupaj pa je zvezano z vrvico.

Različne cene glede na jezik in zahtevnost besedila

Zaradi vsega naštetega pa je seveda razumljivo, da se sodni prevodi od navadnih razlikujejo tudi cenovno. Dejavnik, ki zelo vpliva na ceno, je med drugim tudi jezik, iz katerega in v katerega bo besedilo prevedeno. Veliko je odvisno tudi od teme oziroma tematskega področja izvirnika oziroma od stopnje njegove zahtevnosti ter strokovnosti, vsekakor pa na končno ceno vpliva tudi sam obseg izvirnega besedila.

Iz iste kategorije: