Tehnologija admin  

Kanalizacijski sistemi omogočajo pomembne tehnične rešitve

Kanalizacijski sistemi so sistemi, ki so sestavljeni iz cevovodov najrazličnejših dimenzij. Ponavadi gre za dimenzije, ki se gibljejo med 25-imi ter 240-mi centimetri. Prav tako so taki sistemi sestavljeni še iz velikega števila tehnoloških objektov. Sem lahko prištevamo črpališča, razbremenilnike, zadrževalne bazene, združitvene objekte, revizijske jaške, lovilce olj, peskovnike in nenazadnje še čistilne naprave.

Kanalizacijski sistemi na splošno veljajo za gravitacijske, to pomeni, da za odvajanje odpadne vode pri tem izkoriščamo silo teže. Voda namreč teče navzdol, čeprav moramo na posameznih ravninskih predelih in ob prečkanju vodotokov tovrstno vodo kar prečrpavati v više ležeče zbiralnike. To delo opravljajo črpališča.

Vrste kanalizacijskih sistemov

Kanalizacijski sistemi se v osnovi delijo na tri glavne vrste. Prva vrsta takega sistema se imenuje mešani sistem, druga vrsta je fekalni sistem, zadnja pa meteorni sistem. Večinoma prevladujejo fekalni sistemi. Ti so namenjeni predvsem fekalnim vodam, vanje pa ni dovoljeno imeti izpust meteornih voda.

Podjetja, ki se profesionalno ukvarjajo s tovrstnimi sistemi

Podjetja, ki se dobro spoznajo na kanalizacijske sisteme, svojim naročnikom ponujajo tehnične rešitve in jim pri tem tudi svetujejo. Njihovo delo vključuje vse od ideje naprej pa vse do dejanskega upravljanja s sistemi. Njihova glavna dejavnost je, da s pomočjo modeliranja in s pomočjo najrazličnejših metod pripravljajo tudi projektne rešitve za sanacije in širitve že obstoječih rešitev.

YouTube video

V takih podjetjih se torej ukvarjajo s kanalizacijskimi sistemi za padavinske vode, za komunalne odpadne vode, prav tako tudi z odvajanjem in čiščenjem tehnoloških odpadnih voda, mešanimi ter ločenimi kanalizacijskimi sistemi ter nenazadnje tudi z vsemi pripadajočimi objekti na kanalizacijskih sistemih. Glede na tehnologijo, ki je povezana z odvajanjem, pa projektirajo in izvajajo gravitacijsko kanalizacijo, prav tako tudi gravitacijsko kanalizacijo, ki je kombinirana s črpališči in tlačnimi vodami. Priljubljena storitev, ki jo ponujajo, pa je tudi vakuumska kanalizacija s pripadajočimi vakuumski priključnimi jaški ter s tovrstnimi postajami.

Za bolj nazorno predstavitev dela, ki ga opravljajo, so taka podjetja na svoje spletne strani postavili tudi veliko slikovnega gradiva. Poleg tega nas seznanijo tudi z vsemi informacijami; od tistih najbolj osnovnih, ki razlagajo, kaj so kanalizacijski sistemi, do tistih, ki se nanašajo na projektiranje in izvajanje samih del, ki so povezani s takimi sistemi.

Iz iste kategorije: