Obračun plač po novem zakonu o dohodnini
Finance admin  

Obračun plač in novi zakon o dohodnini

Plače zaposlenih se spreminjajo zaradi več dejavnikov, pomemben med njimi pa je zagotovo državno, še bolj pa globalno gospodarstvo. Nihanje cen energentov, politične nestabilnosti, inflacija ipd. so med sabo se prepletajoči vzroki in posledice, ki vplivajo na višino plače, posledično pa se morajo spremembam prilagajati tudi računovodje, saj to od njih zahteva drugačen obračun plač.

Zadnja taka večja sprememba tudi pri obračunu plač je prišla v veljavo 21. marca 2022, ko je bila v Uradnem listu objavljena novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki prinaša višje neto plače za vse. Datum začetka veljavnosti je 22. marec 2022.

Kaj prinaša novi zakon o dohodnini in kako vpliva na obračun plač?

Največja novost, ki jo prinaša novi zakon o dohodnini, je uskladitev zneskov olajšav in dohodninske lestvice s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji. Enačbe za izračun olajšave in pravila so objavljena v Pravilniku o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022. Leta 2022 se bodo uskladile naslednje olajšave:  

  • olajšava za vzdrževane družinske člane, 
  • osebna olajšava za invalida s 100 % telesno okvaro in 
  • olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. 

Uskladil pa se bo tudi znesek skupnega dohodka, do katerega je zavezanec upravičen do dodatne splošne olajšave. Kadrovske službe bodo po novem zakonu o dohodnini drugače obračunavati prispevke pri obračunu plač.

olajšava za vzdrževane družinske člane
Leta 2022 se bodo uskladile olajšave za vzdrževane družinske člane.

Razbremenitev dohodkov iz delovnega razmerja

  1. Postopen dvig splošne olajšave prinaša ob enaki bruto plači višje neto izplačilo 

Glavna sprememba, ki jo uvaja novi zakon, je postopen dvig splošne olajšave. Kaj to pomeni? To pomeni postopno višanje neto plač za vse zaposlene. Pri obračunu plač bodo računovodje sedaj drugače obračunavali prispevke Gre za velik korak pri razbremenitvi obdavčitve plač, posledica česar bodo višje neto plače. Splošno olajšavo pa lahko uveljavljajo vsi zavezanci za dohodnino.

YouTube video
Informacije o informativnem izračunu dohodnine

Leta 2022 ta splošna olajšava znaša 4500 eur, kar je 1000 eur več kot do sedaj. Leta 2023 se bo splošna davčna olajšava dvignila na 5500 evrov, leta 2024 na 6500 evrov, 2025 pa bo davčna olajšava znašala 7500 evrov. Splošna olajšava se bo vsako leto tako dvignila za dodatnih 1000 eur.

Iz iste kategorije: