Poslovni razlog za širitev v Slovenijo
Nasveti in posel admin  

Sedem razlogov za selitev vašega posla v Slovenijo še danes

Poleg same raznovrstnosti narave in prelepih znamenitosti, Slovenijo odlikujejo tudi številni poslovni vidiki. Za selitev iz Italije v Slovenijo obstajajo številni poslovni razlogi. Osredotočimo pa se lahko na sedem najpomembnejših in sicer na:

  • manjšo stopnjo birokracije,
  • urejene razmere, 
  • stabilno gospodarsko rast, 
  • odlično delujoči sodni sistem, 
  • stabilne banke,
  • odprt raznolik trg dela
  • velike možnosti za širitev.

Majhna stopnja birokracije za nova podjetja

Pri širitvi posla iz Italije v Slovenijo je potrebno upoštevati kot poslovni razlog tudi stopnjo birokracije. Slovenija je zelo odprta država za tuje investitorje in tuja podjetja, ki želijo vzpostaviti uspešen posel znotraj Slovenije. Stopnja birokracije je v primerjavi z Italijo zelo nizka.

Poslovni razlog za širitev v Slovenijo

Urejene državne razmere

V Sloveniji ne prihaja do državnih udarov ali politične nestabilnosti, ki bi imela dolgoročne posledice na gospodarstvo. Pri selitvi vašega posla iz Italije tako ne bi prišlo do zamud zaradi birokratskega aparata ali nestabilnih razmer v državi.

YouTube video

Odprtje bi potekalo hitro in enostavno. Dodaten poslovni razlog za širitev v Slovenijo je tudi svetovanje usposobljenih strokovnjakov. S strokovnimi nasveti bi našli rešitve za birokratske prepreke in vam tudi dolgoročno prihranili veliko denarja.

Stabilna gospodarska rast

Gospodarska rast je navkljub nestabilnim razmeram po svetu, v Sloveniji ostala na podobni ravni kot pred krizo.  Gospodarska rast v državi je posledica tudi same potrošnje, kjer Slovenci velik del svojega prihodka zapravijo za potrošnjo, naložbe in izvoz.  Slovenija je obenem ena redkih evropskih držav, kjer izvoz presega uvoz. Dodaten poslovni razlog za vzpostavitev posla v Sloveniji je tudi pozitivna mednarodna ocena in posledično znižan zahtevan donos državnih obveznic.

Odlično delujoč sodni sistem in kvalitetne banke

Sodni zaostanki so v primerjavi z drugimi državami precej manjši. Vse morebitne sodne posle bi tako opravili v najkrajšem možnem času. Strokovni svetovalci bi vam pomagali tudi pri izbiri prave banke za vaš posel. Pri tem bi izbrali tisto banko, ki omogoča največjo ugodnost pri izbiri kredita za investicije. Svetovalci bi pomagali tudi pri pogajanju za nižjo obrestno mero. Tako bi na dolgi rok lahko prihranjen denar investirali nazaj v posel.

Odprt raznolik trg dela in velike možnosti za širitev

Slovenski študenti so se usmerili tako v družboslovne, kot tudi naravoslovne študije. Zaradi možnosti mednarodnega študija, je velika količina kadra usposobljena tudi za mednarodno poslovanje, pri čemer znajo predvideti obnašanje trga dela in prilagoditi vaše poslovanje spreminjajočim se razmeram. Na ta način lahko svoj posel hitro razširite ne samo izven Italije v Slovenijo, temveč po celi Evropi in svetu.

Iz iste kategorije: