Finance admin  

Uvedba davčnih blagajn

Uvedba davčnih blagajn je predvidena v Sloveniji zaradi ugotovitve Finančne Uprave Republike Slovenije, da nekateri davčni zavezanci, ki poslujejo z gotovino, kjub prepovedi, še vedno uporabljajo računalniške programe in strojno opremo, ki omogočajo naknadno spreminjanje evidentiranih podatkov o opravljenem gotovinskem prometu brez revizijskih sledi.davčne-blagajne

Iz inšpekcijskih nadzorov je razvidno, da davčni zavezanci, ki poslujejo z gotovino, najpogosteje utajujejo davke tako,da ne izdajajo računov ali pa izdane račune v svojih elektronskih kopijah spremenijo ali naknadno izbrišejo iz evidenc, kopije izvornih računov pa uničijo.Tovrsten način utajevanja je najbolj pogost pri dejavnostih, kjer sprejemajo gotovino: gostinstvo, avtoprevozništvo, gradbeništvo, frizerstvo, cvetličarstvo, taxi prevozi, zobozdravstvo, prodaja vstopnic, masažni saloni, pedikerstvo itd. Zato je potrebno uvesti davčne blagajne, ki bi zmanjšale sivo ekonomijo.

Poostren bo tudi nadzor na terenu in izvajali se bodo ukrepi za spodbujanje izpolnjevanja davčnih obveznosti s ciljem, da se prepreči ne-izdajanje računov in izdajanje računov preko blagajn, ki niso skladne s predpisi. Pri tem je potrebno postaviti tudi cilje, ki se jih mora doseči z uvedbo davčnih blagajn. Z uvedbo davčnih blagajn bi se zmanjšal obseg sive ekonomije,javnofinančni prihodki bi se povečali, preprečile bi se davčne utaje in goljufije na področju DDV, davka od dohodkov pravnih oseb, davka od dohodka iz dejavnosti, dohodnine in ostalih dajatev.

Davčne blagajne se uvedejo za vse davčne zavezance, ki poslujejo v dejavnosti z gotovino in so dolžni izdajati račune. Predvidena je tudi uvedba odprtega sistema, ki zahteva certificiranje opreme, omogoča pa takojšnjo verifikacijo izdanih računov. Vsekakor bi uvedba davčnih blagajn doprinesla k urejenosti in boljšemu nadzoru izdajanja računov in finančnega poslovanja.

https://www.youtube.com/watch?v=sJj3mousB4k

Nekaterim uvedba teh blagajn ne bo po godu, saj so navajeni na nepoštenost in prirejanje podatkov iz računov in brez tovrstnega odnosa do računov in njihovega izdajanja se nekako ne bodo znašli na začetku, a pozneje se bodo navadili na nove sklepe in poslovanje po uvedbi davčnih blagajn. Kazni za neupoštevanje zakonsko določenega izdajanja računov je kaznivo dejanje, storilci kaznivih dejanj pa bodo ob poostrenem nadzoru odkriti in kaznovani za svoja nepoštena dejanja, za katera bodo spoznali, da niso bila pravilna in primerna in da je bolje, da jih opustijo in živijo pošteno.

Iz iste kategorije: