Nasveti in posel Tehnologija Matej  

Urejena izjava o varnosti z oceno tveganja

Strokovno pripravljena izjava o varnosti z oceno tveganja zajema vse ukrepe, ki jih mora delodajalec izvajati v podjetju, zato da prepreči nevarnosti pri delu in s tem zaščiti svoje zaposlene, katerim tudi daje navodila, jih usposablja in jim zagotavlja materialna sredstva in opremo. Sicer pa gre za listino, ki jo podpiše delodajalec in s podpisom tudi izjavi, da bo izvedel vse ukrepe.

Podpis listine pa ni namenjen le zadostitvi zakonskim zahtevam in izogibanju kazni inšpektorjev, ki opravljajo redne nadzore, temveč delodajalec z implementacijo zaščitnih ukrepov prepreči poškodbe na delu ter s tem posledično tudi zmanjša odsotnosti iz dela. Urejena izjava o varnosti z oceno tveganja določa ukrepe, ki jih mora podjetje zagotoviti, zato da zaposleni ne zbolijo ali se poškodujejo na delovnem mestu.

Kaj vsebuje izjava o varnosti z oceno tveganja?

Dokumentacija, kot je izjava o varnosti z oceno tveganja, vsebuje določitve, pri čemer strokovni delavec prepozna in odkrije, katerim specifičnim nevarnostim na delovnem mestu so zaposleni izpostavljeni. Pri tem za posamezno nevarnost tudi izračuna verjetnost nastanka nezgode ali poškodbe, v kar je vključena tudi opredelitev poklicnih bolezni.

ocena varnosti pri delu

Ko strokovni delavec določi nevarnosti na delovnem mestu, nato pripravi natančen načrt o ukrepih in postopkih, ki jih mora podjetje vpeljati, zato da bi zaščitilo delavce pred nevarnostmi. Tu gre tako za preventivne ukrepe kot postopke, ki jih je potrebno izpeljati, če do poškodbe ali nezgode tudi pride. Hkrati izjava o varnosti z oceno tveganja vsebuje tudi podatke o odgovornosti in obveznosti oseb, ki so zadolžene za to področje v podjetju.

Listina vsebuje strokovno mnenje izvajalca medicine dela

Delodajalec je dolžan najeti tudi izvajalca medicine dela, kateri poda strokovno mnenje o tem, kakšna so zdravstvena tveganja za posameznega delavca, ki opravlja delo na določenem delovnem mestu. Pri tem izjava o varnosti z oceno tveganja vsebuje tudi zdravstvene zahteve, zato da se zaščiti zdravje delavcev.
Strokovno mnenje izvajalca medicine dela je del listine, saj izjava o varnosti z oceno tveganja mora vsebovati vse ukrepe, ki ščitijo zdravje zaposlenih. Hkrati pa je delodajalec tudi obvezan, da delavce napotuje na redne zdravstvene preglede in izobraževanja za usposabljanje na delo.

Ažurno revidirana izjava o varnosti z oceno tveganja

Listina se mora dopolniti oziroma revidirati vsakič, ko se spremenijo podatki in stanje, na podlagi katerega je strokovni delavec ocenil nevarnosti na delovnem mestu. Popravki so potrebni tudi takrat, ko poprejšnji ukrepi niso več ustrezni, pri čemer se spremeni stopnja nevarnosti. Revidirana izjava o varnosti z oceno tveganja vsebuje nove podatke in preventivne ukrepe, ki ščitijo zaposlene pred nesrečami, poklicnimi boleznimi in poškodbami, ki lahko nastanejo med opravljanjem dela.

Iz iste kategorije: