Replike zgodovinskih zemljevidov
Dom in družina admin  

Zgodovinski zemljevidi nas lahko veliko naučijo

Včasih ni bilo nobenega drugega način za učenje o postavitvi mest, politični ureditvi držav in drugih elementov, kot pa preko različnih risb in knjig. Dandanes so zgodovinski zemljevidi izredno koristni, če se želimo podučiti o ureditvi sveta nekaj deset ali več sto let nazaj. Lahko so izredno učno gradivo za radovedne ljudi. Služijo pa lahko tudi kot okras učne, dnevne ali druge sobe. Predstavljajo nekakšno mešanico znanja, spoštovanja zgodovine in prizadevanja mnogih ljudi, ki so včasih na vsak način želeli svetu pokazati, kako v resnici izgleda. Obenem pa služijo kot zelo pomembno učno orodje, saj prikazujejo, da se politična in geografska ureditev sveta neprekinjeno spreminja.

Ali so zgodovinski zemljevidi primerni za otroke?

Vsako znanje, ki otroke uči o postavitvi našega sveta je izredno pomembno. Vsekakor so zgodovinski zemljevidi izredno pomembni za splošno razgledanost otrok in odraslih. Moramo se zavedati, da so nastali zaradi izrednega truda nekaterih posameznikov in skupin. Te ljudje so predali svoje življenje k iskanju resnice in pri tem so bili zelo natančni. Dandanes pa je plod njihove žrtvovanosti, zanimanja in iznajdljivosti ostal za vedno zapisan. Te zapisi pa niso bili izgubljeni, ampak so še vedno na voljo replike zgodovinskih zemljevidov, ki so po eni strani zabavne, po drugi pa prikazujejo dejansko postavitev sveta v določenem obdobju človeškega obstoja.

Zgodovinski zemljevidi so pomembni za splošno razgledanost otrok.
Zgodovinski zemljevidi so izredno pomembni za splošno razgledanost otrok in odraslih.

Različni zgodovinski zemljevidi

Izredno zanimivo in tudi pomembno se je zavedati, da niso vsi zgodovinski zemljevidi isti. Nekateri prikazujejo postavitev še obstoječih ali antičnih mest, drugi pa politično ureditev določene geografske regije, države, kontinenta ali celo sveta. Zgodba pa se ne konča tukaj, saj nekateri izvodi prikazujejo podnebne spremembe, topografijo določenega območja, uporabne in dragocene kovine ter druge materiale, položaje in uporabo ter povezanost cest in podobno. 

Vrste najbolj priljubljenih zgodovinskih zemljevidov so:

  • Politična ureditev sveta
  • Topografija sveta, držav ali določenih območij
  • Zgodovinski zemljevidi, ki prikazujejo podnebje v določenem času oziroma obdobju sveta
  • Ekonomska razvrstitev sveta z ali brez prikaza dragocenih kovin in drugih pomembnih surovin
  • Postavitev cest in drugih povezovalnih poti, ki so jih uporabljali trgovci, vojska in druge skupine
  • Velikost kontinentov, otokov, držav in podobno

Kdaj so bili ustvarjeni prvi zemljevidi?

YouTube video
Zgodovina zemljevidov in kako so jih ustvarjali

To je težko reči, vendar številni dokazi pričajo o tem, da so že Grki in Rimljani pričeli z izdelavo podrobnih zemljevidov. Kasneje pa so številni znanstveniki, zgodovinarji, antropologi in druge skupine ljudi pričeli izdelovati izredno natančne zemljevide, ki nam preprosto vzamejo dih še dandanes. Prikazujejo nam tudi življenje naših prednikov in ekonomskih ter političnih razmer v katerih so živeli. Obenem pa nam dajo vpogled v naš čas, mesto in obstoj v tem trenutku človeške zgodovine ter nam porajajo vprašanja o možni prihodnosti naših potomcev.

Iz iste kategorije: