Dom in družina admin  

Arheološka izkopavanja, pogled v preteklost

Od kje izviramo, kaj so počeli naši predniki, kakšno je bilo njihovo življenje. Brez preteklosti ni prihodnosti. Torej so to pomembna vprašanja, ki zanimajo marsikoga. Na ta vprašanja bi le stežka odgovorili, če ne bi bilo arheoloških izkopavanj. Arheološka izkopavanja nam dajejo odgovore ravno na ta vprašanja. S pomočjo arheoloških izkopavanj lahko odgovorimo, kje so bivali naši predniki. Kakšen je bil način in stil gradnje. Kakšne predmete so uporabljali. S čim so se ukvarjali in še mnogo več.

Kaj vse izvemo na podlagi arheoloških izkopavanj?

Moderne tehnike arheološkega izkopavanja nam dajejo neštete možnosti za raziskovanje naše preteklosti. Delo je znanstveno in mora biti strokovno vodeno. Le tako lahko z gotovostjo ugotovimo določena dejstva o poselitvi krajev. Z arheološkim izkopavanjem lahko na podlagi ostankov iz preteklosti ugotovimo kakšni so bili prebivalci, kakšna je bila njihova kultura, s čim so se ukvarjali, kakšne premete so uporabljali, kakšno je bilo njihovo zdravstveno stanje in še marsikaj. Predmeti so pogosto dobro ohranjeni pod različnimi plastmi v zemlji.

Arheološka izkopavanja

Te plasti so se nalagale skozi čas. Večina današnjih poseljenih krajev se je namreč nahajala na mestih, ki so se poseljevala že skozi vso zgodovino človeštva. Na temeljih starih naselbin so nastajala nove naselbine ali celo mesta. Zato pogosto ob prenovah ali gradnjah novih objektov (stavb, cest…) naletimo na arheološke najdbe. Tako je vsako gradnjo, kjer se te najdbe pričakujejo, potrebno skrbno načrtovati in prehodno opraviti arheološka izkopavanja.

Arheološka izkopavanja ohranjajo našo kulturo

Brez arheoloških izkopavanj bi bil del naše kulture in preteklosti enostavno izbrisan. Zato imajo velik pomen. Ob vsakem obisku muzeja ali kakšne druge znamenitosti, si lahko ogledamo premete, ki so plod arheoloških izkopavanj. Na podlagi raziskav je znanost potrdila ali ovrgla marsikatero teorijo o človeškem razvoju. Arheološka izkopavanja nam pomagajo razumeti razvoj človeštva praktično od našega obstoja.

YouTube video

Pomembna so tako starejša najdišča, kjer arheološka izkopavanja obsegajo iskanje fosilov in znakov življenja na planetu. Nahajališča novejših kultur, pa nam dajejo marsikateri odgovor o življenju naših prednikov. Možnosti so neštete, od grobišč, do vojnih območji in območij kulture, poljedelstva. Praktično ni področja, kjer nam arheološka izkopavanja ne bi bila v pomoč pri raziskovanju naše zgodovine.

Arheološka izkopavanja pridejo v poštev tako pri gradnjah stavb, preureditvi, obnovi ter zgraditvi infrastrukture, kot so kanalizacijski sistemi, železnice, električno omrežje, ceste, itd…

Iz iste kategorije: