Dom in družina admin  

Čiščenje kanalizacije

Kanalizacija je poseben sistem, ki iz zasebnih hiš in poslovnih stavb s pomočjo razvejanega sistema cevi odvaja odpadne vode. Razvoj tega sistema je v družbi v preteklosti odigral pomembno vlogo, zato mu lahko sledimo daleč nazaj v zgodovino. Dandanes pa je to področje zakonsko dobro urejeno. To je pomembno, ker so človeške fekalije polne virusov in bakterij, kot sta na primer tifus in kolera, ki povzročajo več vrst nalezljivih bolezni, o katerih lahko zaradi posebej natančnega urejanja tega področja sedaj že nekaj časa govorimo kot o boleznih preteklosti.čiščenje-kanalizacije

Razvoj kanalizacijskega sistema

Z vedno gostejšim naseljevanjem in stalnim priseljevanjem ljudi na naselitveno ugodna področja je zelo hitro postalo očitno, kako pomembno je vzdrževanje reda in še zlasti higiene. Neurejeno upravljanje s fekalijami in njihova akumulacija na odprtem je namreč pomenila gojišče različnih nevarnih bolezni, ki so skozi zgodovino povzročile izbruh mnogih epidemij in zahtevale več človeških življenj. Zato je bil razvoj t. i. kanalizacijskega sistema za taka področja izjemno pomemben, hkrati pa je za zgodovinarje pomemben pokazatelj razvojne stopnje neke civilizacije.

Področna veljavna zakonodaja pri nas

V skladu s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, je pri nas za urejanje področja ravnanja s fekalijami in vzdrževanje kanalizacijskega sistema odgovorna občina. Občina za izvajanje teh storitev imenuje gospodarsko javno službo (GJS) za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode pri komunalnem podjetju ali podjetje, ki ima koncesijo za opravljanje teh storitev. Imenovana služba oz. tako podjetje sta edina legitimna izvajalca teh storitev. To pomeni, da ju mora uporabnik najeti za izvedbo teh storitev. Obseg storitev, ki ju mora taka služba ali podjetje zagotavljati je sicer zakonsko določen, inšpekcijska služba pa v zvezi s tem izvaja nadzor. Na drugi strani je za redno vzdrževanje odgovoren lastnik objekta. Neupoštevanje področne zakonodaje pa se strogo kaznuje.

Vzdrževanje in čiščenje kanalizacije

YouTube video

Kot vsak sistem, je treba vzdrževati in čistiti tudi kanalizacijski sistem. S tem se pri nas ukvarja več podjetij, ki imajo registrirane komunalne storitve, med drugim je eno izmed njih tudi podjetje Mežan. Taka podjetja imajo pomembno vlogo v našem vsakdanjiku, saj lahko fekalije postanejo krivec za okužbe, če zanje ni primerno poskrbljeno, kar dobro poznamo iz preteklosti.

V kolikor potrebujete storitve v zvezi z vzdrževanjem in čiščenjem kanalizacije se obrnite na ustrezno registrirano podjetje, osebno pa vam priporočam podjetje Mežan.

Oglejte si še kako delujejo filtri za vodo.

Iz iste kategorije: